Yves Saint-Laurent

Yves Saint-Laurent to projektant nad projektantami. Uznawany za olbrzymi talent w tej dziedzinie, potrafiący zarówno zaszokować świat swoimi propozycjami jak i zachwycić ich

Kolorystyka szat liturgicznych

Szaty liturgiczne mają różne kolory w zależności od liturgii. Księża noszący je muszą dostosować się do reguł określonych w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału

Kobieca sylwetka w latach 30.

Kobieca sylwetka zmieniała się wraz z panującą modą. Na przemian królowały panie z obfitymi kształtami na wzór tych z obrazów Rubensa lub szczupłe,

Deklaracja katolików

Wiara katolicka zmienia się wprost proporcjonalnie do zmieniających się czasów. Chociaż jej główne założenia są niezmienne, zmienna jest postawa ludzi zadeklarowanych, jako