www.kuszyk-mediacje.pl

Msza to porządek oraz harmonogram swoistego rodzaju celebracji odnoszącej się do Ostatniej Wieczerzy. Podczas sprawowania mszy świętej kapłan ofiarowuje chleb i wino, które są symbolem ciała i krwi Chrystusa. Zgodnie z pierwszym przykazaniem Dekalogu zobowiązani są do uczestnictwa w liturgii.

Kiedyś obowiązek ten był restrykcyjnie wymagany, dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. W miarę upływającego czasu zmieniają się postrzegania na temat wiary. Można nie tylko odnieść wrażenie, ale i oprzeć się na różnego rodzaju sprawdzonych informacji, że im trudniejsza była sytuacja najczęściej związana z konfliktami zbrojnymi tym większa rzesza praktykujących katolików.

W Polsce katolicy nie muszą się deklarować, jako praktykujący bądź nie, jeśli chcą wziąć udział w mszy świętej mogą to zrobić w każdym kościele. Podobnie jest z przyjmowaniem kapłana podczas tak zwanej kolędy oraz przyjmowania sakramentów. Polityczna i historyczna niepodległość sprawiła poniekąd, że ludzie nie mają takiej jak kiedyś potrzeby jednoczenia się.